skip to Main Content

generic-minicallMinicall har tjänstgjort som ett alternativ på marknaden för trådlösa larm i över 30 år, varav de senaste 13 åren under Generic Mobiles ledning. Under 2015 kommer Generic Mobile att byta ut transmissionen till basstationerna för Minicalltjänsten. Genom att gå över till IP-baserad teknik i distributionsnätet skapas möjligheter för bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet och större flexibilitet. För att stärka grundtjänsten Minicall har nu alla Minicallkunder möjlighet att klona sina minicallmeddelanden som SMS och/eller e-post, inom kort även som uppringt larm.
Generic Mobile

Back To Top
Search