skip to Main Content

TelefonstolpePost- och telestyrelsen har sammanställt de störningar som operatörerna har rapporterat under 2012 och kommer till slutsatsen att mjukvarurelaterade fel är den vanligaste orsaken till större störningar i de elektroniska kommunikationsnäten i Sverige. Mjukvarurelaterade fel har drabbat flest abonnenter och även gett längst störningstid, det är för övrigt mobiltelefoni, ip-telefoni och mobilt internet som står för majoriteten av störningarna.

Då operatörerna sedan 1 april 2012 är skyldiga att rapportera större incidenter till PTS har PTS nu ett bra underlag för att kunna göra bedömningar av om bestämmelserna om driftsäkerhet efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation ställer upp en grundläggande nivå av driftsäkerhet och marknaden för elektroniska kommunikationer är ju avreglerad varför marknadsaktörerna förväntas upprätthålla en tillräcklig beredskap för att avhjälpa störningar och fel. PTS meddelar även att man just nu arbetar med nya föreskrifter för att förtydliga den grundläggande nivån för driftsäkerhet.
+Ulf Seijmer

Back To Top
Search