skip to Main Content

Celab_TSCH-MTM5500Nya Motorola MTM5500 är en flexibel fordonsterminal med möjlighet att ansluta två manöverenheter via IP. Tillsammans med MTM5500 har även en ny typ av manöverenhet utvecklats, ett så kallat Telephone Style Control Head (TSCH). TSCH är utformat precis som en klassisk biltelefonlur, vilket ger nya möjligheter både i hur man hanterar radion och genomför samtal. Tack vare IP-anslutningen kan manöverenheten också placeras upp till 40m från radion utan extrautrustning. Det innebär alltså att två manöverenheter kan placeras 80m ifrån varandra, vilket kan vara särskilt användbart när terminalen installeras i en byggnad eller ombord på exempelvis ett fartyg.

För mer information kontakta Celab, 0303 – 24 60 00

Back To Top
Search