skip to Main Content

Induo presenterar nya funktioner i routerövervakningsmjukvaran EnCloud med utökat stöd för att utbyta information med andra system via så kallade API-er. Det gör det lätt att integrera routerövervakningsfunktioner direkt i kundens egen plattform och därifrån styra funktioner, driftsätta routrar, pusha nya inställningar mm. De nya funktionerna skall förstärka tjänstens kärnvärden: integrerbarhet, skalbarhet och automatisering.
www.induo.com
08-659 43 00

Back To Top
Search