skip to Main Content

mtp6750Nu finns TETRA-terminalen MTP6750 från Motorola tillgänglig för den svenska marknaden. Den nya terminalen har utrustats med 5 megapixels kamera och ett nytt system för smart hantering av bilder (PICS). Det nya systemet gör att man kan styra över, autentisera och dela bilder inom verksamhetens existerande arbetsflöden. Exempelvis innebär detta att bilder som används som bevisföring av polisen har en lägre risk att ogiltigförklaras i rätten.

Back To Top
Search