skip to Main Content

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har olika syn på hur det framtida behovet av mobil kommunikation skall kunna uppfyllas bäst. Båda myndigheterna har gjort snabbutredningar och lämnat sitt förslag till regeringen.

MSB förodrar en lösning som stegvis skall införas, lösningen ska komplettera det nuvarande Rakelsystemet med alternativ uppkoppling för datakommunikation. MSB menar att när det på längre sikt finns en kommunikationslösning “som är lika bra eller bättre än Rakel” kan man tänka sig att tekniken kan bytas ut även för tal.

MSB menar att systemen måste klara såväl tal- som datakommunikation, det senare är idag begränsat i Rakel och därför ser MSB att Rakel på sikt måste kompletteras med en kommunikationslösning med högre datakapacitet.

MSB ser också att Rakelsystemet kommer att fortsätta vara det system som används för verksamhetskritisk talkommunikation under lång tid framöver.

MSB har tidigare framfört önskemål om ett LTE-baserat nät på 700 MHz-bandet dedikerat till dataöverföring som komplement till nuvarande Rakel, något man alltjämt håller fast vid. MSB vill helst se ett statligt kontrollerat nät men kan tänka sig kompromisser på vägen dit med olika former av kombinationslösningar där operatörernas basstationer skulle kunna användas på olika sätt.

PTS konstaterar att det finns ett stort behov men ser inte 700 MHz-bandet som det enda alternativet för ett eventuellt statligt nät.

– Till exempel går tillståndet för 450-bandet ut 2020, säger Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning till Telekomidag.

MSB vill helst se att 2 x10 MHz reserveras för Rakel-LTE men det tycker PTS är i överkant. PTS har avvaktat med tilldelningen av 2 x 5 MHz samt 2 x 3 MHz för detta band men tänker sig att auktionera ut 2 x 30 MHz i december i år. PTS framhäver också att inget annat land vikt utrymme i det området för ett liknande statligt blåljusnät.

PTS vill helt klart ha mer att säga till om framtidens kommunikationsnät mot blåljus. I den inlämnade rapporten föreslår PTS att myndigheten blir huvudman för lösningen med ansvar för införande och förvaltning av nätet. Än är inte sista ordet sagt i denna fråga!

Back To Top
Search