skip to Main Content
Från vänster till höger: Helena Lindberg, Generaldirektör vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), och Jean-Marc Nasr, Head of Secure Communications Solutions, Cassidian, vid signering av kontraktet.

Helena Lindberg, Generaldirektör vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), och Jean-Marc Nasr, Head of Secure Communications Solutions, Cassidian, vid signering av kontraktet.

Cassidian och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tecknat ett sjuårigt avtal om systemunderhåll av det rikstäckande radio kommunikationsnätet Rakel. Kontraktet omfattar support, reparation och leverans av TETRA-system och programvara, och avtalet gäller från den första april 2015.

Rakel-nätet är ett av världens största TETRA-nät. Det består av nästan 1 800 basstationer och 22 växlar som tillsammans täcker nästan hela den svenska befolkningen. Förra månaden hanterades 3,3 miljoner  samtal samt samt 166 miljoner SDS, Tetras motsvarighet till SMS. Rakelnätet har en genomsnittlig tillgänglighet på 99,97%.
+Ulf Seijmer

Back To Top
Search