skip to Main Content

softradio-mtm5400Till serien av radioenheter som kan fjärrstyras med Mimer SoftRadio läggs nu Tetra/Rakel-radion MTM5400 från Motorola. De flesta av radions funktioner styrs enkelt från en virtuell manöverpanel. Mimer SoftRadio är ett system för att fjärrstyra komradio över LAN, WAN och internet. Analoga och digitala radio, såsom DMR och Tetra, kan blandas i systemet och korskopplingar kan göras mellan dem.

LSE 08-36 42 25

Back To Top
Search