skip to Main Content

MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten har i ett brev uppmärksammat regeringen på vikten av att undanta delar av 700 MHz-bandet om motsvarande 2 x 10 MHz för blåljusbredband. Post- och telestyrelsen har en inplanerad auktion av frekvenser för mobil kommunikation och man vill återigen belysa vikten av ett eget LTE-nät.

Enligt myndighetscheferna Helena Lindberg, Micael Bydén och Dan Eliasson som ställer si bakom brevet behöver Sverige en offentligt kontrollerad mobil bredbandskommunikation. Enligt dem är det en förutsättning för att samhället ska kunna garantera samhällstjänster på ett säkert och tillförlitligt sätt inom områdena allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. I den redovisning (MSB 2015-7213) som MSB lämnade in till regeringen den 18 mars i år finns detta redogjort och något som också nämns i brevet. De tre cheferna menar att man behöver dessa frekvenser för ett eget samhällskontrollerat LTE-nät för att kunna garantera samhällstjänster på ett säkert och tillförlitligt sätt.

De tre cheferna avslutar med att 700 MHz är den enda möjlighet till likvärdigt frekvensband som kommer att erbjudas de närmaste 20 åren.

Back To Top
Search