skip to Main Content

Mobiloperatören Net 1 fokuserar på mobilt bredband i glesbygd och bygger löpande ut sitt nät. Nätet bygger på de frekvenser som NMT 450-nätet använde och Net1 täcker idag 95 procent av Sveriges yta. Inför sportlovsveckorna har Net1 kapacitetsförstärkt sitt nät i Åre, Sälen, Vemdalen, Sysslebäck, Idre fjäll och Funäsdalen vilket skall ge en bättre upplevelse av nätet. Även om denna utbyggnad först och främst gagnar privatpersoner så erbjuder Net1s nät god tillgänglighet även för professionella användare. Det finns tillexempel dieselaggregat på basstationerna som klarar veckor av strömlöshet, en säkerhet som inte andra mobiloperatörer kan erbjuda.

Back To Top
Search