skip to Main Content

Net1 M2M-partnerNet 1 samlar spetskompetens under Net 1 M2M Partnerprogram för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar inom M2M, maskin-till-maskin-kommunikation. Tillsammans med utvalda teknik- och tjänsteleverantörer skall Net1 kunna leverera maskin till maskin kommunikation specifikt i områden där andra operatörer på grund av täckningen har begränsningar.

Net1 kan erbjuda en rad olika abonnemangsformer för M2M, med olika trafikbundlingar. Net1s M2M Partnerprogram är en sammanslutning av företag inom olika områden, från hårdvara till tjänster.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search