skip to Main Content

mic-repeater-fran-colerDenna repeater förbättrar 3G-täckningen för mellanstora till stora Byggnader. Repeatern har hela 80 dB förstärkning och en maximal uteffekt på 23 dBm. Repeatern används med fördel på platser där signalen utomhus är för svag för de mindre modellerna.
www.micnordic.se, 08-23 97 00

Back To Top
Search