skip to Main Content

grouptalkGroupTalk är ett företag som tillhandahåller Push to Talk- tjänster till kunder inom säkerhet, flyg, bygg och andra branscher. Kombinationen av användare med smartpho- nes, pc-klient och integration med komradio skapar flexibel och kostnadseffektiv gruppkommunikation.
GroupTalk Sweden AB, Vretenvägen 10, 17154 Solna 077-082 00 55, www.grouptalk.com

Back To Top
Search