skip to Main Content
MSB har uppdaterat listan över godkänd Rakelutrustning och applikationer för användning i Rakel. Listan omfattar:
  • Nya mjukvaror för Motorola och Cassidian
  • Ny KC-produkt: Mentura Tracker AVLS (för positionering och TCS)
  • Ny mobilapplikation: Signal- och växelanmälan

För mer information läs vidare på MSBs hemsida.

Back To Top
Search