skip to Main Content

OKG väljer TC Connect…
OKG väljer TC Connect som leverantör av portabel larmöverföring. Lösningen är paketerad i en kompakt väska där kommunikation går via ett datamodem samt en egenutvecklad styrmodul. Larmväskan hjälper OKG att ta in signaler från extern utrustning, som till exempel IR-detektorer, för att sedan vidarebefordra larm till bevakningscentralen

…liksom Beredskapsmyndigheten i Danmark
TC Connect AB och Vattenfall Services har tecknat avtal om leverans av RAKEL-terminaler. Leveransen består av Cassidian-terminaler och intelligenta serviceväskor. Lösningen omfattar bland annat tal och positionering i RAKEL-nätet. På så sätt skapar Vattenfall Services säker kommunikation för sin fältpersonal i uppdraget åt Svenska Kraftnät avseende drift och underhåll av stamnätets stationer.

… liksom Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst väljer Cassidian THR9i och THR9+ med kringutrustning från TC Connect AB. Räddningstjänsten kommer att använda dessa terminaler för Rökdyk i DMO-läge.

Back To Top
Search