skip to Main Content

eu-lagI slutet av förra året beslutades att ändra frekvensregler för vissa gemensamma europeiska frekvensband, ett av dem är de fria frekvenserna runt 868-870 MHz. Sedan den första juli i år har reglerna för vissa av banden ändrat. En ändring är att man tagit bort krav på duty cycle på vissa av frekvenserna. Tidigare tillät vissa frekvenser endast sändning under begränsad tid, numera har det kravet tagits bort på vissa frekvensband, tillexempel 869,4-869,65 MHz. Från att ha varit ett skallkrav i EU är det nu ett börkrav och i Sverige tillämpas det inte. Reglerna kan enligt PTS se olika ut för olika länder och frekvensplanen genomgår även just nu en uppdatering och aktuella regler kan du se direkt i PTS nyligen presenterade etjänst för frekvensplanen.

Back To Top
Search