skip to Main Content

Kalmar Telesystem ny medlem
Kalmar Telesystem AB arbetar som en heltäckande radio-, tele- och säkerhetsleverantör. Med hjälp av ett samlat kunnande är Kalmar Telesystem en systemleverantör som säljer, projekterar, installerar, utbildar och utför service på tele- och säkerhetsutrustningar som svarar mot högt ställd krav på kvalitet, användbarhet och flexibilitet.

Kalmar Telesystem AB · Franska vägen 3A · 393 56 Kalmar · 0480-42 90 70 · www.kalmartelesystem.se

MRD Sweden AB ny medlem i SKEF
MRD Sweden AB är Motorolas ”Radio Distributor” i Sverige och ansvarar för distribution av Motorola och Vertex produkter, reservdelar och tillbehör på den svenska marknaden samt för utbildning och certifiering av återför- säljare i Sverige.

MRD Sweden AB Ringvägen 42, 118 67 STOCKHOLM Tel. 08-55605600, www.mrdsweden.com

ReWiCom ny medlem i SKEF

ReWiCom har lång erfarenhet från design av mobila lösningar i alla typer av miljöer. Företaget har under lång tid levererat lösningar till gruvor, kraftstationer, kontorsfastigheter och tunnlar, inkluderande tekniker som Rakel/TETRA, GSM, UMTS, FM och GPS. Kunderna är allt från privata företag till statliga myndigheter.

Back To Top
Search