skip to Main Content

Bättre inomhustäckningPTS har beslutat om nya regler som träder i kraft vid årsskiftet. Det rör sig om undantag från kravet på medgivande från PTS vid uthyrning av radiotillstånd och därmed undantar PTS viss enklare uthyrning från kravet på medgivande.

Undantaget gäller uthyrning av enskilda tillstånd under en kortare period samt uthyrning av högst tio radiosändare inom ett blocktillstånd. Syftet är att underlätta uthyrning och möjliggöra en effektivare spektrumanvändning.

Reglerna påverkar bland annat användningen av förstärkare till mobilnäten, så kallade repeatrar, som används för att skapa bättre mobiltäckning lokalt. Från PTS sida ses detta som en uthyrning av radiotillstånd och detta har tidigare krävt tillstånd från PTS. De nya reglerna, som gäller från årsskiftet, innebär att den som vill använda en repeater endast behöver kontakta den berörda operatören för ett skriftligt godkännande, det behövs alltså inte längre ett tillstånd från PTS.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search