skip to Main Content

TW1m är ett nytt Tetra/Rakel-modem från Airbus som kan hantera både röst och data. Modemet är konstruerat för lösningar som kräver hög tillgänglighet, extrem säkerhet och låg energiförbrukning. TW1m-modemet är litet i storlek och energieffektivt men ändå stort i prestanda. Det har Power Class 3L, klassledande mottagarkänslighet och högkänslig GPS och fungerar både i TMO och DMO. TW1m erbjuder både en RS-232 och USB-port för data/PEI. Typiska användningsområden är alla typer av inbyggda system – SCADA, telemetri, positionering, geofence, varningssystem med mera. Airbus svenska distributör TC Connect kommer att integrera TW1m i flertalet av sina avancerade lösningar.
www.tcconnect.se 019-500 10 00

Back To Top
Search