skip to Main Content

Radio Spectrum Policy Group (RSPG), rådgivande till EU-kommissionen i radiospektrumfrågor, föreslår i en rekommendation tre frekvensband som enligt gruppen behövs för att möjliggöra framtidens mobilnät, 5G. RSPG menar att dessa tre band är viktiga men pekar också på möjligheter att använda befintliga frekvenser för 5G. Syftet med gruppens arbete är att ge EU en framskjuten plats när framtidens trådlösa tjänster, framförallt 5G, lanseras.

Banden som RSPG pekar ut som viktiga är:

  • 700 MHz för att klara yttäckning
  • 3,4-3,8 GHz för kapacitetstjänster i stad och tätort
  • 26 GHz för tjänster som kräver mycket höga datahastigheter.

Gruppen identifierar nya tjänster som möjliggörs och kan utvecklas med hjälp av 5G och nämner ”sakernas internet” där allt kan vara är uppkopplat, från hushållsapparater till bilar och tåg.
– Radiospektrum är en förutsättning för framtidens kommunikation. Med den snabba utveckling som pågår är jag stolt över att vi nu från RSPG har pekat ut en färdplan för att möjliggöra 5G i Europa, och att PTS haft en viktig och pådrivande roll i arbetet, säger Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning och vice ordförande i RSPG.

RSPG förbereder just nu även förslag kring vilka krav som behöver ställas på spektrum för sakernas internet (IoT) och intelligenta transportsystem (ITS).

Back To Top
Search