skip to Main Content

Mobiloperatörerna lider av kapacitetsbrist rapporterar Sveriges Radio. En anledning sägs vara att mobilsurfandet ökat med närmare 150 procent under året hos Telia och Telenor (något som överträffat förväntningarna, den förväntade trafikökningen hade varit en fördubbling av trafiken). Telia erkänner att man har problem med kapaciteten medan Telenor inte känner igen sig i problematiken. Samtliga operatörer har dock sett en stor ökning av mobiltrafiken, enligt Sveriges Radio ser trafikökningen ut så här:

Tele 2 +60% 2012
Telenor +160% till oktober 2012
Telia +150% första halvåret 2012
Tre +80-90% 2012

En ökning av trafiken utan ökning av kapaciteten i samma utsträckning kommer att leda till ökad belastning i näten och fler droppade samtal. Mer om framtidens mobilnät kommer i nästa nummer av SKEF News.

Back To Top
Search