skip to Main Content

Tidigare nyårsfiranden har vi vant oss vid störningar i SMS-trafiken eller tappade samtal när nyårsönskningar skall överföras via de trådlösa näten, den senaste nyårsaftonen var det ett något mer oväntat trådlöst nät som rapporterade störningar. När 2014 i ett ögonblick övergick till 2015 uppstod störningar som initialt verkade bero på Rakel då SOS Alarm upplevde störningar. SOS Alarm och MSB tvingades att på nyårsnatten sätta in extra personal för att avhjälpa problemet.

Enligt operatörer på SOS Alarm märktes störningarna genom att det tog längre tid än normalt att få kontakt med enheter i fält, flera omvändningar fick göras för att få fram meddelanden och möjligheten att följa fordons position försvann. Problemet kunde avhjälpas genom samarbete mellan SOS Alarm och MSB och från cirka klockan vid lunchtid på nyårsdagen fungerade allt normalt.

-Vi har gjort en kartläggning efter händelsen och Rakelnätet fungerade utan anmärkning, dock kunde problemet härledas till SOS Alarm, säger Jenny Levin, leveransansvarig för Rakel på MSB.

Enligt SOS Alarm påverkade störningen området från Mälardalen och norrut och berodde på störning i en server men tack vare att servrarna är redundanta slussades trafiken via en server i södra Sverige istället. Detta gjorde att tal och SDS-utskick tog längre tid, ibland fick omsändningar göras, men det var inget som påverkade allmänheten enligt SOS Alarm.

– Vi upplevde en tröghet i utalarmering men detta skall inte ha lett till några följdproblem säger Sverker Petersson, Rakelsamordnare SOS Alarm. Vi fick god hjälp från MSB och kunde tillsammans identifiera problemet.

Efter händelsen har SOS Alarm installerat ett nytt övervakningssystem och sett över metodiken för omstart av servrar för att undvika att händelsen skall upprepas.

Back To Top
Search