skip to Main Content

Pandora PCM kan via befintlig Pandora-hårdvara styra dina kommunikationssystem genom ett enkelt och intuitivt pc-gränssnitt. Dina gamla fysiska manövrar behövs inte längre, vilket gör arbetsmiljön både renare och säkrare. De mest frekventa funktionerna kan läggas upp som direktval i startfönstret. Fri nummerslagning är möjlig och systemet är anpassningsbart med möjlighet att lägga upp egna funktionstangenter för kommandon. Som talutrustning till de anslutna systemen används antingen headset, handsfree, lur eller en kombination av dessa. Pandora PCM kan installeras i befintlig fordonsdator i till exempel ambulans eller räddningsfordon. Då används pekskärmen för att styra all talkommunikation. Applikationerna kan köras oberoende av varandra på flera skärmar. Det går att kommunicera via Rakel, S70/ S80, GSM och Intercom. GSM- och Intercom- funktionalitet finns inbyggd i Pandora.
www.telium.se

Back To Top
Search