skip to Main Content

Traceline D-LITE är en lättanvänd dispatcherliknande lösning som kan användas både vid en fast installation men även för portabelt bruk då anslutningen går direkt via radiogränssnittet. Produkten riktar sig mot organisationer med behov av en enklare ledningscentralsfunktion för radiokommunikation. Den kan också fungera som en radiobaserad redundanslösning till större ledningscentraler baserade på exempelvis TC Connects RCS9500 dispatcher. Traceline D LITE har stöd för flera typer av bärare, bland annat Rakel och DMR (TAIT).
www.tcconnect.se 019-500 10 00

Back To Top
Search