skip to Main Content

Procom växer på nya marknader och nya marknadssegment. Som en del i detta har det Brittiska företaget Skymasts Antennas Ltd i Northhampton förvärvats.

Skymasts Antennas är en antenntillverkare som tillhandahåller trådlösa basstationsprodukter och tillbehör på en global marknad och i ett brett spektrum av applikationer inom civilskydd, samhällsskydd och försvar.

Back To Top
Search