skip to Main Content

Det finns åtskilliga trådlösa tillämpningar som idag utgör en grundläggande förutsättning för förverkligande av program och speciella evenemang. Inom CEPT-länderna kallas dessa för PMSE (Program Making and Special Events). En gemensam nämnare är att det behövs spektrum och i vissa fall radiotillstånd för deras användning.

Att organisera ett idrotts- eller kulturevenemang, producera ett radio- eller tv-program och andra evenemang inbegriper användning av olika typer av elektronisk utrustning för trådlös överföring av ljud, bild och data.

Med dagens snabba teknikutveckling och en ökad mediekonsumtion förändras både möjligheter och behov för spektrumanvändning i allmänhet. För PTS är det av yttersta vikt att förstå konsumenternas behov och därför bjuder man in PMSE-intressenter för att diskutera framtida utveckling och dess påverkan på spektrumanvändningen.

Vill du delta i detta forum under en halvdag hos PTS den 10 maj 2013? Anmäl ditt intresse till amela.hatibovic-sehic@pts.se senast den 4 april 2013.

Back To Top
Search