skip to Main Content

El är något som är kritisk i all elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen har därför identifierat ett behov av samarbete mellan el- och telesektorn. PTS och Svenska Kraftnät bjuder in till regionala el- och teleseminarier under våren 2013.

Vid exempelvis stormen Dagmar 2011 var störningar i elförsörjningen den viktigaste orsaken till elavbrotten och PTS utredning efter stormen visade att en starkare samverkan mellan el- och telesektorn skulle kunna förbättra och snabba på arbetet med att återställa näten.

Läs mer på PTS hemsida, det går också bra att läsa mer om krisberedskapen i samhället i ett äldre nummer av SKEF News:

[issuu width=420 height=297 backgroundColor=%23ffffff documentId=110321121916-a2f526d3cda94610a4bb74a3e546aa5d name=skef_s01_32_lag_upplost username=skef tag=3g unit=px v=2]
Back To Top
Search