skip to Main Content

PTS förbereder auktionerna för 700 MHz, ett band för mobilt bredband som diskuterats kraftigt under det senaste året.

Det band som det handlar om är frekvensbandet 694–790 MHz, ett band som primärt är allokerat för marksänd tv men som 2015 ändrades till att också omfatta allokering till trådlöst bredband. I ett förslag till Europaparlamentet ska medlemsstaterna i EU senast den 30 juni 2020 ska tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz används för trådlöst bredband.

Internationellt har det fastställts en plan för 700 MHz-bandet där huvuddelen av bandet utgörs av ett så kallat FDD-segmentet om 2×30 MHz (703–733/758–788 MHz). Med FDD avses Frequency Division Duplex där kommunikationen i nedlänk (basstation till terminal) och upplänk (terminal till basstation) sker i skilda frekvensband.

Radiospektrum i FDD-segmentet är 2×30 MHz, ett band som har goda radiotekniska utbredningsegenskaper. Detta skapar förutsättningar för utbyggnad av nät med god täckning och tillhandahållande av tjänster med hög kapacitet. Det är också ett internationellt harmoniserat band vilket gör det attraktivt att ta fram och tillverka hårdvara och terminaler.

PTS har fem block som skall auktioneras ut. Tillstånden för block 1 till 4 skall tilldelas genom den sökande som lämnar högsta pris medan block 5 ska tilldelas genom en “kombination av ett jämförande urvalsförfarande och en auktion.”

Som tidigare diskuterats så finns ett myndigheter som polis, räddningstjänst och akutsjukvård att få tillgång till säker och robust mobilt bredband. Diskussionerna har varit många och långa om att reservera delar av detta band för myndighetsegna LTE-nät. PTS går dock emot detta och anser att om Sverige skulle välja att använda den delen av 700-MHz-bandet till myndighetsnät skulle vi vara det enda landet i EU som avsätter dessa block till detta ändamål.

PTS menar att det finns harmoniserade frekvenser att tillgå för denna typ av nät och att 700 MHz-bandet enligt regeringen behövs för glesbygdstäckning.

Back To Top
Search