skip to Main Content

Kablar antennmastPTS öppnar för fler tillstånd på 450 MHz för LTE, men blåljusnät är inte en del av tänkta användningsområdet skriver myndigheten på sin webplats. PTS har lyft 450 MHz-bandet som ett tänkbart som dedikerat nät för Mobilt bredband för Public Protection and Disaster Relief (BB PPDR) men verkar inte gå vidare med det spåret.

Det finns idag inget politiskt beslut som motiverar att frekvenser i 450 MHz-bandet undantas för särskild användning men naturligtvis kan nya politiska beslut ändra denna bedömning.

PTS bedömer att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande (med andra ord en auktion). Dock kommer denna auktion på grund av det minimala utrymme som tilldelas inte att omfattas av täckningskrav.
Slutsatsen att tilldela utrymmet för LTE-användning har stärkts sedan PTS senaste förstudien för 450 MHz publicerades. Detta baseras på att det under 2015 har byggts nya LTE-nät i 450MHz-bandet i Sverige och de nordiska grannländerna, därför råder det enligt myndigheten betydligt mindre osäkerhet avseende en internationell harmonisering för 450 MHz-bandet.

PTS menar också att 450 MHz-bandet spelar en viktig roll för verksamheter inom exempelvis lantbruk, skogsbruk, rennäring eller andra verksamheter som ligger utanför de andra operatörernas täckningskartor. Nätet i 450 MHz-bandet är också betydelsefullt för många samhällskritiska tjänster och för tjänster som kräver god täckning över stora landområden.

Back To Top
Search