skip to Main Content

Med anledning av att ett hundratal längre avbrott i fasta och mobila nät där det i vissa fall inte gått att nå nödnumret 112 föreslår PTS nya regler om driftsäkerhet för marknadens aktörer. Förslagen skickas på remiss och det färdiga förslaget kommer sannolikt resultera i krav som börjar gälla efter sommaren.

PTS skriver på sin hemsida att “samhället är beroende av elektronisk kommunikation. Det är viktigt att dessa är driftsäkra. Beroendet och förväntningar ökar hela tiden.”

Sedan år 2007 finns allmänna råd kring driftsäkerhet, men PTS ser att operatörerna inte riktigt fyller rekommendationerna varför de sannolikt blir tvingande. Föreskrifterna på området antas innehålla generella krav på riskanalys, incidenthantering och kontinuitetsplanering samt specifika krav på reservkraft och redundans.

– Tanken med föreskrifterna är att beskriva vad som ska uppnås, snarare än tekniskt detaljerade regler som beskriver hur detta ska uppnås, säger Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning.

TV4 Nyheterna nämner bland annat att kraven kan vara dygnetruntövervakning med insats av driftslarm.

Ulf Seijmer

Back To Top
Search