skip to Main Content

Störningar i mobilnätenPost- och telestyrelsen (PTS) får just nu in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Enligt PTS orsakas störningarna ofta av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. Många gånger beror problemen på att utrustningen används felaktigt eller egentligen inte får användas alls i Sverige eller Europa.

Det är ett bra mål att täckningen inomhus skall bli bättre, allt fler använder mobilen inomhus, men det får inte ske på bekostnad av att andra störs. PTS får just nu in många anmälningar om felaktigt installerade mobilnätsrepeatrar som orskara störningar och tipsar om att man bör fråga sin operatör om både modell och installation samt söka och beviljas tillstånd.

Vid användning av DECT-telefoner som är sladdlösa telefoner för hem och kontor är det viktigt att använda modeller som är anpassade för Sverige och Europa. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är rätt anpassad och tillåten är att fråga tillverkaren, återförsäljaren eller distributören att utrustningen är inställd för Sverige.

Tv-antennförstärkare som monteras på tv-antennkabeln och tv-antenner med inbyggd förstärkare pekas också ut som en källa till störningar som påverkar mobilnäten.

Back To Top
Search