skip to Main Content

TelefoniPost- och telestyrelsen vill säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet.

De uppdaterade tillståndsvillkoren som PTS skickat ut i dagarna gäller tillståndstiden ut, till 2025, och innebär bland annat att operatörerna minst ska bibehålla den procentuella yttäckning per län för taltelefoni som de hade under hösten 2014. Även den täckning som byggts längs allmänna vägar, vid fasta bostäder och företag skall vara oförändrad. PTS har haft en positiv dialog med operatörerna kring de uppdaterade villkoren .

– Tillgången till telefoni i mobilnäten är extremt viktig för svenska användare, och 900 MHz-bandet är i dag den viktigaste pusselbiten. Därför vill vi med dessa villkor säkra telefonin på lång sikt i hela landet. Mobilanvändarna ska vara trygga med att telefonin fungerar även under de kommande åren, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

De aktuella operatörerna får använda flera olika frekvensband och olika tekniker för att uppfylla kravet vilket innebär att operatörerna även kan använda ny och mer effektiv teknik när den finns tillgänglig.

Back To Top
Search