skip to Main Content

Under hösten ger STF Ingenjörsutbildning ett antal kurser inom trådlös kommunikation, mobiltelefoni och radiokommunikation.

I början av oktober anordnas bland annat tredagarskursen “Radiokommunikation och radioteknik”. Syftet är att ge en förståelse för för analog och digital radiokommunikation och ge kunskaper om praktiska tillämpningar av radiotekniken i befintliga radionät.

I mitten av november ges även en kurs om 4G (LTE) med syftet att ge en systemöversikt av 4G-teknik för framtidens mobila system LTE, Long Term Evolution. Deltagarna får också veta mer om utvecklingen av kärnnätet SAE, System Architecture Evolution.

Back To Top
Search