skip to Main Content

Foto: Centralsjukhuset Kristianstad

Enligt Region Skåne har man vid mätningar av fältstyrkan från RAKEL-mobiler upptäckt att de kan påverka medicinteknisk utrustning. Som förslag på lösning vill man förbjuda samtal i handburen RAKEL i lokaler där det finns känslig medicinteknisk utrustning.

RAKEL infördes i Region Skåne 2010 och idag finns det cirka 350 enheter varav flertalet används inom ambulanssjukvården. Vid fältstyrkemätningar av handburna RAKEL-mobiler visade det sig att de överstiger gränserna för när känslig medicinteknisk utrustning kan påverkas. Detta gäller enbart när användaren har talknappen intryckt och använder apparaten, vid mottagning är det däremot ingen risk för störningar enligt Region Skåne. Alla berörda yrkeskategorier skall nu informeras om att det är förbjudet, förutom i nödfall, att prata i en handburen RAKEL-mobil i sjukhusmiljöer där det förekommer känslig medicinteknisk utrustning. Samtidigt skall poängteras att det inte finns några rapporter om att patienter ska ha drabbats.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search