skip to Main Content

MSB meddelar att man förstärker Rakelnätet på Gotland, i Halland och Västernorrland med bättre förbindelser mellan basstationerna. Det förstärkta nätet ska erbjuda högre tillgänglighet och längre uthållighet vid strömavbrott. Arbetet beräknas vara klart andra kvartalet 2013.

Arbetet går ut på att byta ut förbindelserna mellan basstationerna för säkrare dataöverföring och ökad kontroll över nätet. Man räknar med färre avbrott i förbindelserna mellan basstationerna tack vara användningen av radiolänkar istället för kablar då dessa tidigare har orsakat problem genom att de exempelvis grävts av i samband med markarbeten.

– Nu har vi valt att förnya förbindelserna mellan våra basstationer med våra egna radiolänkar och vi förstärker också reservkraften, säger Robert Danelius på Rakelverksamheten hos MSB.

Reservkraften förstärks på strategiska platser, basstationerna är alla utrustade med reservkraft i form av batterier eller dieselaggregat, som klarar strömavbrott mellan åtta timmar och sju dygn, med den nya utrustningen räknar man med att nätet kommer att hålla längre än så.

Back To Top
Search