skip to Main Content

Elsäkerhetsverket har testat reklamskyltar och konstaterar att de kan störa ut radiokommunikationen. Bakgrunden till testet var att piloters radiokommunikation stördes på en flygplats 2011 berättar NyTeknik. Elsäkerhetsverket följde upp störningen med omfattande tester och konstaterade att vid tio andra slumpmässigt utvalda reklamskyltar stördes radiokommunikationen ut på samma sätt. Resultatet – ingen klarade kraven på EMC, Myndigheten beskriver trenden som oroväckande.

Back To Top
Search