skip to Main Content

induo-jump-repeater-jay-nodstoppJump är en repeater som gör det möjligt att fördubbla räckvidden hos radiostyrning med nödstopp från Jay Electronique. Produkten är lämpad att säkra arbetsmiljön för ensamarbetare i tillexempel tunnlar eller kulvertar. Upp till tio funktioner samt nödstopp kan repeteras vidare och förlänga avståndet med upp till 500 meter.
www.induo.com
08-659 43 00

Back To Top
Search