skip to Main Content

amity-restaurangpuckarAmity Systems lanserar ett system med restaurangpuckar under varumärket Alphacall. Systemet är enkelt att använda och passar i många sammanhang utöver restauranger. Ett företag i Blekinge som har en måleriavdelning dit andra avdelningar lämnar produkter för målning är ett exempel på en skarp användare. Måleriet meddelar via pucken enkelt när en detalj är klar att hämta. Ett annat exempel är en åkericentral. När chauffören kommer och skall lasta/lossa så kan ibland chauffören tvingas vänta på att köra fram till porten. Då får denne med sig en puck med en post-it lapp på som anger till vilken port han ska åka till när det blir hans tur.

Amity Systems 019-5555075

Back To Top
Search