skip to Main Content

Celab har ingått avtal med Ringhals, Nordens största kärnkraftverk, om leverans av ett nytt kommunikationssystem. För att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten på anläggningen uppdaterar de sitt nuvarande analoga system. Det planerade systemet avser en TETRA-baserad multi-site-lösning med full redundans.

Hela nätet kommer att byggas kring infrastruktur från Motorola Solutions och i förlängningen även omfatta operatörsplatser med skräddarsydda programvaror. Systemets första etapp, utomhusnätet, planeras att vara klart under kvartal tre i år. Hela nätet inklusive inomhusnät beräknas vara klart under 2015.

Back To Top
Search