skip to Main Content

induo-indunium-wi310Indunium Wi310 är robust wifienhet inrymd i en IP67 klassad kapsling. Den kan användas för att länka samman nätverk eller som repeater. Den tåliga enheten klarar utsatta miljöer och är godkänd för temperaturområdet -25° C till +60° C. Installation underlättas genom signalstyrkeindikering med lysdioder.

www.induo.com
08-659 43 00

Back To Top
Search