skip to Main Content

SATEL XPRS Optimum IP är en radiorouter för understationer i SCADA-system. Den möjliggör säker, pålitlig och privat trådlös kommunikation för moderna IP-nätverk. Den har en uppsättning funktioner optimerade för att bygga skalbara radionät där det är möjligt att efterhand komplettera med ytterligare funktioner efter varje applikations behov. SATEL XPRS optimum erbjuder en säker överföring med brandvägg och AES256 kryptering. Den anpassar modulation och hastighet vid svag signal för att maximera förutsättningarna till lyckad överföring i alla lägen.
Induo 08-659 43 00

Back To Top
Search