skip to Main Content

räddningstjänstenAtt räddningstjänster samarbetar blir allt vanligare, detta visar rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2015. Rapporten, som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar på en tydlig trend, att räddningstjänster samarbetar allt mer över kommungränser och att de arbetar med allt fler uppdrag, utöver rent akuta lägen.

Antalet räddningstjänstorganisationer i Sverige har minskat från 276 till 166 sedan år 1974 till följd av kommunala samarbetslösningar och kommunalförbundsbildningar. Antalet genomförda insatser har ökat från drygt 100 000 till cirka 120 000 mellan åren 2004-2014 då många kommuner har valt att bredda räddningstjänsternas uppdrag.

Läs mer om studien på MSBs hemsida

Back To Top
Search