skip to Main Content

Många initiativ börjar prata om 5G, Metis2020, NTT Docomo, Ericsson och nu även Samsung som ansluter sig. Det riktigt spännande är vilken spinn 5G så som Samsung beskriver det fått i media och frågan är vad som verkligen är allvarligt menat och vad som bara är ett exempel på hur tekniken kan användas.

Samsung skrev i veckan ett blogginlägg att man utvecklade 5G med trådlös teknik som kan hantera upp till tiotals gigabit per sekund och basstation. Hastigheterna beskriver man som flera hundra gånger snabbare än 4G med LTE Advanced. Lanseringsdatum är satt till 2020. Liksom övriga initiativ så är ju 5G ett marknadsföringsnamn, standarder är inte satta än. I fallet med Samsungs teknik så har man använt 28 GHz för att kunna komma upp i hastighet enligt inlägget. Kanske det bara är ett exempel på att man med hjälp av 64 antennelement kan överföra data snabbt på detta band, kanske menar man att 28 GHz skall användas för kommunikation med mobila enheter. I testet har man i alla fall nått en räckvidd på upp till 2 km.

Det som är ett stort frågetecken är valet av frekvensband, bandet omfattas i Sverige av ett blocktillstånd som initialt var tilltänkt för kommunikation mellan basstationer, de svenska operatörerna innehar dessa tillstånd sedan 2009. I tillexempel Australien har valet av band skapat stort kaos då dessa frekvensers nuvarande tillstånd snart löper ut och skall förnyas. Min gissning är att valet av frekvensband är ett exempel på vad man kan uppnå i form av hastighet och räckvidd men jag tror inte att frekvensbandet i sig kommer att vara internationellt etablerat att tas i bruk redan om sju år, ITU som har den övergripande globala frekvensplaneringen kommer inte att hinna med detta, det är min bedömning.

Klart är i alla fall att Samsung kommer lägga ytterligare resurser på att utveckla 5G och att bli först, 2020 är målet som sagt. Även kineserna vill bli först med 5G även om standarden inte ännu är klar. Jag tror att de band vi kommer att se tas i bruk innan 2020 är de som finns idag för 2G, 3G samt de planerade 4G-banden kompletterat med wifi-banden och 60 GHz.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search