skip to Main Content

120530 Branschnytt

  • 30 May, 2012

Seg finansiering för Rakel · 2012-05-30 Användarna strömmar inte in till Rakel enligt plan. Användarbristen skapar behov av ytterligare finansiering samtidigt som de funderar på att ansluta sig hamnar i en oviss situation. Övergripande mål är 70 000 anslutningar 2014 men…

Read More

Malux vann upphandling

  • 28 May, 2012

I slutet av förra året blev det klart att Malux vunnit en statlig upphandling om leveranser till statliga myndigheter på 1 000 stycken alkolås under 2012 och 2013. Företaget har cirka 50 partners i landet, som kommer att installera och…

Read More

120522 Branschnytt

  • 22 May, 2012

RAKEL strålar lagom · 2012-05-22 Med anledning av diskussioner om strålning från Rakelsystemets enheter meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att strålningen från Rakelsystemets mobilmaster liksom från handburna och fordonsmonterade Rakelmobiler ligger långt under angivna gränsvärden. Läs mer MALUX firar 40…

Read More

120561 Branschnytt

  • 16 May, 2012

Mobildataromaingavgifterna sänks · 2012-05-16 Roamingavgifterna för mobildata inom EU kommer att sänkas radikalt från och med första juli. Nästa prissänkning kommer 2014 (det är ju så klart frivilligt för operatörerna att redan nu sänka sig till den lagstadgade nivån). Målet är…

Read More

Motorola Solutions tar över Nødnett

  • 16 May, 2012

Motorola Solutions har tecknat ett avtal med Nokia Siemens Network om att ta över ansvaret för Nødnett, vilket är den norska motsvarigheten till Rakel-nätet. Avtalet omfattar även övertagande av berörd personal från Nokia Siemens Network.

Read More

120508 Branschnytt

  • 8 May, 2012

Gratis trådlöst till resenärer  · 2012-05-08 Det finns nu fri wifi på flertalet flygplatser i Sverige då Telia har öppnat HomeRun Wireless Zones för fri trafik. - Vi bygger ut med både surfzoner och 4G på flygplatser eftersom det är…

Read More

120425 Branschnytt

  • 25 April, 2012

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel presenteras · 2012-04-25 De arbetsgrupper som i ett drygt år arbetat med att utveckla riktlinjerna är färdiga med sitt arbete. Resultatet presenteras vid en workshop för nationella kontaktpersoner för Rakel den 29 maj. Läs mer…

Read More

120418 Branschnytt

  • 18 April, 2012

Wifi Googlas · 2012-04-18 På sina resor världen över för att fota jordens bebodda delar har Google även dammsugit trådlösa nätverk i sin framfart, man har helt enkelt kartlagt tillgängliga trådlösa nätverk när man ändå åkt förbi. Läs mer SMS intäkterna…

Read More

Nya affärer för TC Connect

  • 16 April, 2012

OKG väljer TC Connect... OKG väljer TC Connect som leverantör av portabel larmöverföring. Lösningen är paketerad i en kompakt väska där kommunikation går via ett datamodem samt en egenutvecklad styrmodul. Larmväskan hjälper OKG att ta in signaler från extern utrustning,…

Read More

Ledningssystem för utryckningsfordon

  • 15 April, 2012

Zodiac lanserar Alecom Alitis Navi på den svenska marknaden. Det är ett användarvänligt, mobilt ledningsstöd utvecklats speciellt för utryckningsfordon. Systemet installeras i utryckningsfordonen och tar emot ärendedata från larmcentralen, om till exempel snabbaste körväg till larmmålet och annan viktig information.…

Read More
Back To Top
Search