skip to Main Content

Motorola Solutions tar över Nødnett

  • 16 May, 2012

Motorola Solutions har tecknat ett avtal med Nokia Siemens Network om att ta över ansvaret för Nødnett, vilket är den norska motsvarigheten till Rakel-nätet. Avtalet omfattar även övertagande av berörd personal från Nokia Siemens Network.

Read More

120508 Branschnytt

  • 8 May, 2012

Gratis trådlöst till resenärer  · 2012-05-08 Det finns nu fri wifi på flertalet flygplatser i Sverige då Telia har öppnat HomeRun Wireless Zones för fri trafik. - Vi bygger ut med både surfzoner och 4G på flygplatser eftersom det är…

Read More

120425 Branschnytt

  • 25 April, 2012

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel presenteras · 2012-04-25 De arbetsgrupper som i ett drygt år arbetat med att utveckla riktlinjerna är färdiga med sitt arbete. Resultatet presenteras vid en workshop för nationella kontaktpersoner för Rakel den 29 maj. Läs mer…

Read More

120418 Branschnytt

  • 18 April, 2012

Wifi Googlas · 2012-04-18 På sina resor världen över för att fota jordens bebodda delar har Google även dammsugit trådlösa nätverk i sin framfart, man har helt enkelt kartlagt tillgängliga trådlösa nätverk när man ändå åkt förbi. Läs mer SMS intäkterna…

Read More

Nya affärer för TC Connect

  • 16 April, 2012

OKG väljer TC Connect... OKG väljer TC Connect som leverantör av portabel larmöverföring. Lösningen är paketerad i en kompakt väska där kommunikation går via ett datamodem samt en egenutvecklad styrmodul. Larmväskan hjälper OKG att ta in signaler från extern utrustning,…

Read More

Ledningssystem för utryckningsfordon

  • 15 April, 2012

Zodiac lanserar Alecom Alitis Navi på den svenska marknaden. Det är ett användarvänligt, mobilt ledningsstöd utvecklats speciellt för utryckningsfordon. Systemet installeras i utryckningsfordonen och tar emot ärendedata från larmcentralen, om till exempel snabbaste körväg till larmmålet och annan viktig information.…

Read More

120412 Branschnytt

  • 12 April, 2012

Rakeltäckningen förbättras · 2012-04-12 Kalmar, Blekinge och Skåne har fått förbättring av Rakelnätets täckning efter önskemål från Rakels användarorganisationer. Täckningen för fastmonterade Rakelmobiler i fordon är nu förbättrad och enligt MSB fullständig. Läs mer Antennsystem förbättrar mottagningen i Uddevalla · 2012-04-12 Från…

Read More

120404 Branschnytt

  • 4 April, 2012

PTS nu på Facebook · 2012-04-04 Post och Telestyrelsen finns nu på facebook, du hittar dem här: PTS Facebook MSB satsar socialt · 2012-04-04 …och har du missat det så satsar även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap på sociala medier och återfinns…

Read More

120328 Branschnytt

  • 28 March, 2012

Trygghetslarm i riskzonen· 2012-03-28 PTS menar att kommunerna behöver få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster, annars finns en risk att säkerheten i trygghetslarmstjänsterna brister när larm med gammal teknik ansluts till nät med ny digital teknik.…

Read More

SKEF välkomnar Bilradioservice

  • 22 March, 2012

Bilradioservice är ett anrikt Örebroföretag etablerat 1966, och därmed Sveriges äldsta fackbutik. Företaget är verksamt främst i Mellansverige, med en fullserviceanläggning i Örebro omfattande kontor och försäljning, butik, serviceverkstad och monteringshall. www.bilradioservice.se

Read More
Back To Top
Search