skip to Main Content

Storm vid kustenStormen Simone drog in över Götaland den 28 oktober med orkan- och stormvindar i sällskap. Ovädret orsakade avbrott i elförsörjningen vilket fick till följd att telefonin påverkades i främst Hallands, Skånes, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kalmars och Gotlands län. Under stormen och i de efterföljande dygnen var upp emot 35 000 kunder med fast telefoni utan uppkoppling, därtill fanns en rad kunder vars mobiltelefon inte fungerade. I de områden där ordinarie elförsörjning inte fungerade var de flesta operatörer tvingade att driva såväl den fasta som mobila telefonin med reservel, prioritering var att i första hand förse mobiltelefonin med reservel. Någon samlad bild av hur kraftiga störningarna i mobilnäten var under stormen verkar inte gå att uppbringa. – Det är störningar i mobilnäten, men det är svårt att säga hur många som är drabbade, sa Peter Ekstedt, presschef på Post- och telestyrelsen till Sveriges radio. Generellt verkar operatörerna prioriterat att samtal skulle fungera framför mobilt bredband, sannolikt kopplades alltså 3G nätet ifrån i samband med strömavbrotten till förmån för GSM som når längre. I förekommande fall förlitade sig operatörerna till viss del på att köra ut mobil reservkraft till drabbade basstationer.

Net1 menar att man klarat stormen bra. – Vi hade endast ett fåtal sajter nere under natten på grund av strömavbrott. Hela västkusten inklusive Skånes kust har varit avbrottsfritt under hela stormen, säger Peter Borgfors, CTO på Net1.

I Ängelholm tystnade radion under 45 minuter i  samband med stormen efter att en FM-sändare gått ner under stormen.– Det berodde på ett kraftbortfall, det är en liten site där vi inte har någon reservkraft, säger Lotta Darlin, pressansvarig på Teracom till Sveriges Radio. Enligt Teracom är slutsatsen att utsändningen av tv och radio har fungerat bra. SVT och TV4 nådde ut över hela det drabbade området, med undantag av ett avbrott på ett par timmar på Gotland.– Vi har återigen visat att vår infrastruktur och organisation är rustade för och klarar av den här typen av påfrestningar, säger Stephan Guiance, vd på Teracom.

Även MSB har gjort en sammanställning av hur Rakel fungerade och användes under Simone. Enligt myndigheten är den samlade bilden att Rakel användes som samverkansverktyg under Simone där slutsatsen är att Rakel fungerade väl och säkrade möjligheterna till samverkan för samhällsviktiga aktörer. – Vi har inte tidigare varit med att få en så bra helhetsbild över situationen. Vi fick alla svaren direkt och behövde inte själva ringa upp andra myndigheter och hamna i telefonkö, säger Christer Nilsson, ställföreträdande räddningschef vid räddningstjänsten i Bjuv

Vårt moderna samhälle är beroende av en fungerande elinfrastruktur, något som blir väldigt tydligt i sammanhang som detta.

+Ulf Seijmer

Back To Top
Search