skip to Main Content

Länsstyrelsen i Skåne Län har valt TiTAN-x TETRA Dispatch från TC Connect som programvara för sin operatörsplats. TiTAN-x ger en avan- cerad operatörsplats med handläggning av anrop och incidenter samt tillhandahåller en överblick av resurserna i realtid.

Back To Top
Search