skip to Main Content

Kallelse till SKEF årsmöte 2020 -endast för medlemmar

OBS! Bindande anmälan om deltagande ska göras till kansli@skef.se senast den 8 oktober 2020.
Datum: Torsdag den 15 oktober 2020.
Plats: Eklundshovsvägen 22, 14638 Tullinge.
Tid: 10.30 inleder vi med registrering och mingel.
Deltagaravgift: 400: -/pers. för lunch, muséevisning och föreläsning.

Program som följer:

11.00 Årsmötet inleds enl. stadgarna och Dagordning
12.00 Föreläsning, Mats Larsson, Nyheter från telekombranschen.
12.30 Lunch, kaffe och mingel
13.30 Guidad visning av museet
14.30 Em. kaffe
15.00 Avslutning

Back To Top
Search