skip to Main Content

SKEF bildades 1982 och har idag närmare 100 medlemsföretag. SKEFs medlemsföretag arbetar inom en rad olika branscher från försäljning och service av yrkesradio (kommunikationsradio), mobiltelefoner, personsökare, telemetriutrustning och repeatersystem. I SKEF ingår även företag som tillverkar kringutrustning för radiosystem, antennsystem mm. Även företag som arbetar med konsultverksamhet finns med i SKEF.

Läs mer om SKEF
Back To Top
Search