skip to Main Content

Styrelsen

Funktion Kontaktperson Företag Telefonnummer E-post
Ordförande Dan Segerbjörk AVISEQ Critical Communication AB 076-100 73 62 ordforande@skef.se
Vice ordförande Mats Larsson MIC Nordic AB 070-650 80 30 mats.larsson@micnordic.se
Kassör Håkan Söderholm Copab AB 070-752 26 00 kassor@skef.se
Kansli/sekreterare Thomas Källman TeleCom System AB 070-523 27 00 kansli@skef.se
Ledamot Henric Roos Dialect Kalmar / LEMAB 0480-44 42 67 henric.roos@dialect.se
Ledamot Karin Lundgren Niracom Electronic Design 070-994 16 01 karin@niracom.eu
Ledamot Lars Melin Melins Radio AB 070-815 51 10 info@melinsradio.se
Ledamot Joakim Guttman Frivilliga Radioorganisationen 076-290 00 02 joakim.guttman@hotmail.com
Ledamot Alexander Paulsson Zodiac 073-380 20 00 alex@signalstyrkan.se
Ledamot Håkan Åberg Northcom 076-806 36 00 hakan.aberg@northcom.se
Suppleant Robert Hamberg Malux AB 0660-29 29 44 robert.hamberg@malux.se
Suppleant Sven-Erik Wahl TC Connect 070-893 22 12 sven-erik.wahl@tc-connect.se
Revisor Åke Holmberg RFSYS Communications AB 070-512 57 60

Funktionärsförteckning

Funktion Kontaktperson Företag Telefonnummer E-post
Ansvarig utbildning Mats Larsson Mic Nordic AB 070-650 80 30 mats.larsson@micnordic.se
Branschförb repr Dan Segerbjörk AVISEQ Critical Communication AB 076-100 73 62 ordforande@skef.se
SKEF News Anders Edström Frejman 070-589 83 80 skefnews@skef.se
Kontaktp. Företagarna Vakant

Valberedningen

Kontakta styrelsen
Back To Top
Search